biuro rachunkowe Luboń

Profesjonalne biuro rachunkowe Poznań

W obecnych czasach obsługa rachunkowa jest nieodzowną częścią każdego biznesu, bez znaczenia czy dużego czy mniejszego. Kluczowe w tym jest odpowiednie biuro rachunkowe Poznań. Prawo odnośnie podatków czy opłat zmienia się tak szybko, że nie sposób prowadzić firmę i być na bieżąco ze zmianami. Dlatego warto powierzyć kwestię księgowości doświadczonym i obeznanym w temacie firmom. Przewaga, jaką ma duże biuro rachunkowe Luboń często polega na zróżnicowanej i szerokiej ofercie. Dodatkowym atutem jest np. doradztwo podatkowe lub prawne, co pozwala na kompleksową obsługę klienta dostosowaną do jego potrzeb.

Elastyczna oferta rachunkowa dla dużych firm

W przypadku większych klientów doradztwo jest korzystne, ponieważ niepotrzebne będzie szukanie kolejnej firmy z podobnymi usługami. W takim wypadku można prosto poszerzyć usługę w już wybranym biurze rachunkowym. Biuro księgowe posiadające większy zespół pracowników pozwala na lepszą weryfikacje i dokładniejsze sprawdzenie dokumentów. Dodatkowo jest możliwość oddelegowania pracownika do pracy indywidualnej dla konkretnego klienta. Pozwala to na sprawną komunikację i bezpośredni dostęp do informacji. Niemalże każde biuro rachunkowe oferuje prowadzenie sprawozdania finansowego, ksiąg rachunkowych i kadr i płac. Niektóre biura prowadzą też dodatkowe usługi księgowe takie jak prowadzenie błyskawicznych raportów dla klienta odnośnie podejmowanych decyzji oraz związanego z tym ryzyka.

Nowoczesne technologie w rozliczeniach księgowych

Firmy zajmujące się księgowością muszą iść z duchem czasu i nieustannie się modernizować. Co za tym idzie, kluczowe jest odpowiedzialne korzystanie z technologii. Część firm oferuje obecnie bezpieczne konta i witryny internetowe pozwalające na nieustanny monitoring działu księgowego. Przy prowadzeniu dużej firmy niezbędna jest pełna księgowość, ponieważ w przypadku jej braku przedsiębiorca może liczyć się z poważnymi karami lub opłatami. Pełną księgowość ciężko prowadzić bez sztabu specjalistów, ponieważ w jej skład wchodzą: zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, wykaz składników aktywów i pasywów oraz księgi główne i poboczne. Dlatego kluczowym jest wybranie odpowiedniego biura rachunkowego z doświadczeniem i zawsze aktualnymi danymi odnośnie prawa i podatków.

podatkowa księga przychodów i rozchodów

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Podatkowa księga przychodów i rozchodów, przeznaczona jest dla osób fizycznych, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, a także spółek cywilnych, spółek jawnych oraz spółek partnerskich. Jest ona narzędziem, służącym do ewidencjonowania przychodów oraz wszelkich wydatków działalności prowadzonej firmy. Podatkowa księga przychodów i rozchodów, jest najbardziej popularną formą rozliczania się z urzędem skarbowym. Ważne, że mogą ją prowadzić tylko te podmioty które, z prowadzonej działalności gospodarczej, za poprzedni rok podatkowy, nie przekroczyły 2.000.000 euro w przeliczeniu na walutę polską, według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego, obowiązującego na pierwszy dzień roboczy października, roku poprzedzającego dany rok podatkowy. Obowiązek ten dotyczy przedsiębiorców, rozliczających się na zasadach ogólnych oraz odprowadzających podatek liniowy. Księgę przychodów i rozchodów, z powodzeniem można prowadzić samodzielnie, nie wymaga specjalistycznej wiedzy księgowej. Natomiast, nie wszyscy się na to decydują.

Pełna księgowość

Pełna księgowość jest bardziej skomplikowana i złożona. Taka metoda rozliczania, ukazuje kompleksowy obraz sytuacji finansowej firmy. W ramach jej prowadzenia, należy na przykład prowadzić ewidencję majątku oraz źródła jego finansowania. Przedsiębiorca, który ma obowiązek jej prowadzenia, powinien pomyśleć o zatrudnieniu specjalisty do jej prowadzenia lub powinno się nią zająć biuro księgowe. Takie jednostki, profesjonalnie zajmują się rozliczeniami różnych firm i podmiotów gospodarczych. Mają ogromne doświadczenie i są biegłe w przepisach podatkowych. Nieznajomość zasad prowadzenia działalności, może mieć katastrofalne konsekwencje. Księgowość spółki z o.o. musi być prowadzenia w oparciu o pełną księgowość. Pewne jednostki, są do niej zobligowane, już na samym początku prowadzenia działalności.

Usługi biura księgowego

Usługi księgowe, świadczone przez biuro rachunkowe, zapewniają rzetelne prowadzenie firmy, na zasadach aktualnie obowiązujących przepisów. Cennik biura rachunkowego, jest uzależniony od tego jakie usługi mają być prowadzone dla danego przedsiębiorcy. Jeśli jest to podatkowa księga przychodów i rozchodów, z niewielką ilością dokumentów do rozliczenia i zaksięgowania, wtedy koszt usługi będzie niższy. W przypadku, jeśli ma to być księgowość spółki z o.o., prowadzona będzie na zasadach pełnej księgowości. To oznacza, większą ilość dokumentów, bardziej skomplikowane prowadzenie księgowości i rachunkowości. Ceny zawsze zależą od rodzaju działalności, stopnia skomplikowania oraz ilości dokumentów.

biuro rachunkowe

Biuro rachunkowe i księgowość

Księgowość polega na zarządzaniu kwestiami finansowymi instytucji, czuwanie nad poprawnością oraz rzetelnością prowadzonej dokumentacji. Aby jak najbardziej dokładnie przybliżyć specyfikę księgowości, warto zagłębić się w tajniki pracy księgowego oraz poznać sposoby otrzymania Certyfikatu Księgowego. Jego praca zazwyczaj skupia się na jednym, konkretnym obszarze związanym z finansami, w zależności od miejsca wykonywanej pracy. Obowiązki osoby, której miejsce pracy stanowi biuro rachunkowe, będą różnić się od zadań pracownika banku czy korporacji outsourcingowej. Inną kwestą wpływającą na szereg zadań czekających w pracy młodego księgowego jest zajmowane stanowisko - stażyści będą dopiero się przyuczać do wykonywania zawodu oraz, w przeciwieństwie do wiedzy wyniesionej z uczelni, poznawać praktyczne tajniki pracy. Asystenci oraz młodsi księgowi mogą spodziewać się większego natłoku prac jakie zleci im ich pracodawca, czyli biuro księgowe. Podczas gdy osoby zajmujące stanowiska kierownicze bądź pełniące funkcje głównych księgowych będą odpowiadać za najważniejsze zadania oraz koordynować pracę całego zespołu.

Gdzie znaleźć dobrego księgowego

Najczęstszym miejscem pracy oraz najbardziej kojarzącym się z zawodem księgowego jest biuro rachunkowe. Jest to typowa jednostka, w której pracownicy wykonują szereg zadań zleconych przez firmy oraz organizacje, którym świadczą usługi. Wykonywane prace będą różnić się w zależności od potrzeb zleceniodawcy, może to być między innymi tworzenie polityki rachunkowości, tworzenie sprawozdań z działalności finansowej instytucji czy prowadzenie ksiąg rachunkowych, co stanowi chyba najpopularniejszy zakres prac księgowych, jak i najbardziej potrzebny. Prowadzenie ksiąg rachunkowych jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy. Mimo iż istnieje możliwość prowadzenia uproszczonej księgowości, na którą często decydują się stowarzyszenia i fundacje nieposiadające wielkich nakładów finansowych, prowadzenie tradycyjnej rachunkowości świadczy korzystnie o instytucji oraz zapewnia większą przejrzystość finansową prowadzonych działań. Stąd cennik biura rachunkowego często różni się dla każdego klienta i jest ustalany indywidualnie, gdyż każda inicjatywa wymaga innego nakład pracy.

Księgowość dla każdego

Popularne jest również oferowanie usług osobom indywidualnym. Usługi księgowe skierowane do klienta indywidualnego dotyczą zazwyczaj rozliczania PIT-ów i są skumulowane w pierwszym kwartale roku kalendarzowego. Wynika to z obowiązku ciążącego na podatnikach do corocznego rozliczania się z uzyskanych przychodów. Pomimo możliwości zlecenia tej czynności profesjonalistom wiele osób decyduje się rozliczyć samodzielnie, co czesto prowadzi do błędów w dokumentacji oraz nanoszenia poprawek.

biuro księgowe

Biuro księgowe pomocne w walce z lawiną podatków

W Polsce mamy do czynienia z szeregiem podatków i opłat, które narzuca nam obszar, do którego przynależymy. Nie każdy prowadzi biuro księgowe, dlatego warto wymienić podstawowe ich rodzaje.

 • podatek od nieruchomości
 • podatek rolny
 • podatek leśny
 • podatek od środków transportowych
 • karta podatkowa
 • podatek od spadków i darowizn
 • podatek od czynności cywilnoprawnych
 • opłata skarbowa
 • opłata targowa
 • opłata miejscowa, uzdrowiskowa
 • opłata od posiadania psów
 • opłata adiacencka- płacą je właściciele lub użytkownicy gruntów wieczystych
 • opłata eksploatacyjna

Biuro rachunkowe i VAT

Ponadto na co dzień zmagamy się z podatkiem od wartości dodanej- VAT. Wpływy z niego zasilają budżet państwa i towarzyszą nam na każdym etapie kupna i sprzedaży. Ponieważ opodatkowaniu podlegają osoby, które odpłatnie dostarczają, produkują towary i świadczą usługi na terenie całego kraju, eksportują (chociaż eksport jest czasem oprocentowany 0 stawką VAT - biuro rachunkowe może nam to pomóc osiągnąć), importują. Przedmiotem opodatkowania jest fakt osiągnięcia dochodu, rozumianego jako różnica przychodu i kosztów ich uzyskania (wartość dodana). Poza tym Urząd skarbowy ma jeszcze wiele podatków, które czyhają na osobę przy dokonywaniu jakiejś czynności np. zakup samochodu- podatek od wzbogacenia. Otrzymanie darowizny lub spadku też pociąga za sobą obowiązek kontaktu z Urzędem z Skarbowym w celu wniesienia podatku od spadków i darowizn. Rozliczenie rocznego PIT-u.

Skomplikowany system podatkowy

Skomplikowany i zawiły system podatkowy jest głównym powodem tego, że przedsiębiorcy postrzegają polskie prawo empodatkowe jako barierę w prowadzeniu działalności gospodarczej. Czas jaki poświęcają na formalności podatkowe oraz ostatecznie wysokie płatności VAT-u są z góry zniechęcające do zabrania się za rozliczenia. Można się podejmować tego samodzielnie ale fakt z tego, że nie wiele uda nam się odtrącić od należnego podatku, nie wszystko da się idealnie samu zrobić. Jeżeli zależy nam na minimalizowaniu kosztów, należy znaleźć dobre biuro rachunkowe, które świadczy bardzo dobre usługi księgowe. Wystarczy dobra współpraca z nim, a każda FV zostanie rozliczona należycie. Biuro księgowe pozwoli sobie zająć się sprawami formalnymi rozliczeń, może poprowadzić za nas podatkową księgę przychodów i rozchodów. Z kolei właścicielowi firmy pozwoli to na skupienie swojej uwagi na produkcie i pozyskaniu klientów. Wbrew pozorom cennik biura rachunkowego nie jest aż tak wysoki, ponieważ nie zatrudniamy osoby na pełny etat. W każdym mieście można znaleźć swojego powiernika nie zależnie czy to jest Warszawa , Poznań, Gdańsk czy Luboń.