Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Podatkowa księga przychodów i rozchodów, przeznaczona jest dla osób fizycznych, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, a także spółek cywilnych, spółek jawnych oraz spółek partnerskich. Jest ona narzędziem, służącym do ewidencjonowania przychodów oraz wszelkich wydatków działalności prowadzonej firmy. Podatkowa księga przychodów i rozchodów, jest najbardziej popularną formą rozliczania się z urzędem skarbowym. Ważne, że mogą ją prowadzić tylko te podmioty które, z prowadzonej działalności gospodarczej, za poprzedni rok podatkowy, nie przekroczyły 2.000.000 euro w przeliczeniu na walutę polską, według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego, obowiązującego na pierwszy dzień roboczy października, roku poprzedzającego dany rok podatkowy. Obowiązek ten dotyczy przedsiębiorców, rozliczających się na zasadach ogólnych oraz odprowadzających podatek liniowy. Księgę przychodów i rozchodów, z powodzeniem można prowadzić samodzielnie, nie wymaga specjalistycznej wiedzy księgowej. Natomiast, nie wszyscy się na to decydują.

Pełna księgowość

Pełna księgowość jest bardziej skomplikowana i złożona. Taka metoda rozliczania, ukazuje kompleksowy obraz sytuacji finansowej firmy. W ramach jej prowadzenia, należy na przykład prowadzić ewidencję majątku oraz źródła jego finansowania. Przedsiębiorca, który ma obowiązek jej prowadzenia, powinien pomyśleć o zatrudnieniu specjalisty do jej prowadzenia lub powinno się nią zająć biuro księgowe. Takie jednostki, profesjonalnie zajmują się rozliczeniami różnych firm i podmiotów gospodarczych. Mają ogromne doświadczenie i są biegłe w przepisach podatkowych. Nieznajomość zasad prowadzenia działalności, może mieć katastrofalne konsekwencje. Księgowość spółki z o.o. musi być prowadzenia w oparciu o pełną księgowość. Pewne jednostki, są do niej zobligowane, już na samym początku prowadzenia działalności.

Usługi biura księgowego

Usługi księgowe, świadczone przez biuro rachunkowe, zapewniają rzetelne prowadzenie firmy, na zasadach aktualnie obowiązujących przepisów. Cennik biura rachunkowego, jest uzależniony od tego jakie usługi mają być prowadzone dla danego przedsiębiorcy. Jeśli jest to podatkowa księga przychodów i rozchodów, z niewielką ilością dokumentów do rozliczenia i zaksięgowania, wtedy koszt usługi będzie niższy. W przypadku, jeśli ma to być księgowość spółki z o.o., prowadzona będzie na zasadach pełnej księgowości. To oznacza, większą ilość dokumentów, bardziej skomplikowane prowadzenie księgowości i rachunkowości. Ceny zawsze zależą od rodzaju działalności, stopnia skomplikowania oraz ilości dokumentów.