księgowość Poznań

Biuro rachunkowe z dostępem online

Biuro rachunkowe to firma, która świadczy usługi prowadzenia ksiąg finansowych. W dzisiejszych czasach coraz częściej działalność biur rachunkowych przenosi się do internetu. Taka możliwość jest dużym udogodnieniem dla klientów. Pozwala na oszczędność czasu klientów. Nierzadko przekłada się, że księgowość online jest tańsza w stosunku do tradycyjnej stacjonarnej formy.

Czym zajmuje się biuro księgowe?

Biuro księgowe zatrudnia co najmniej jednego specjalistę w dziedzinie księgowości. Zakres oferty biur księgowych dostępnych na rynku, najczęściej jest podobny. Biura rachunkowe prowadzą całość spraw związanych z finansami w firmie. Współpracują z firmami zobligowanymi do prowadzenia pełnej księgowości, rozliczającymi się z podatku na podstawie podatkowej księgi dochodów i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego itp. Z pomocy księgowej mogą skorzystać zarówno jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, handlowe, komandytowe itp. Prowadzenie pełnej księgowości firmy wiąże się z większymi nakładami pracy ze strony biura, dlatego często oznacza większe koszty.

Profesjonalne biuro rachunkowe Poznań zapewnia również obsługę kadrową i płacową. Czuwa nad prawidłowością rozliczeń z pracownikami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę i umów cywilnoprawnych np. umowa zlecenie, umowa o dzieło.

Często w ofercie biura księgowego można znaleźć doradztwo w zakresie zakładania firmy i wyboru najbardziej opłacalnej formy opodatkowania. Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę również wymaga konsultacji z profesjonalną księgową.

Odpowiedzialność ponoszona przez biuro księgowe

Za rozliczenia prowadzone nieterminowo i nierzetelnie grozić może odpowiedzialność karna, karno-skarbowa lub cywilna. W zależności od popełnionych czynów lub zaniechań, biuro księgowe może ponieść różne konsekwencje. Za szkody powstałe w wyniku nierzetelnego prowadzenia ksiąg finansowych, firma może domagać się odszkodowania w drodze postępowania cywilnego. Usługi księgowe i zakres odpowiedzialności określa umowa zawarta pomiędzy biurem, a firmą.