księgowość spółki z o.o.

Pełna księgowość spółki z o.o.

Każda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązana jest przepisami do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Na zasadach, które są znacznie bardziej złożone niż podatkowa księga przychodów i rozchodów czy karta podatkowa, obowiązujące przedsiębiorców działających jako osoby fizyczne. Tzw. pełna księgowość wymaga skrupulatnego ewidencjonowania każdej operacji finansowej dokonywanej w spółce. Bowiem księgowość spółki z o.o. ewidencjonuje wszystkie środki wpływające  i wypływające z organizacji o takiej formie prawnej, ponieważ są własnością spółki, a nie przedsiębiorców, którzy nią zarządzają. Dodatkowo na koniec każdego okresu obrachunkowego, którym zazwyczaj jest rok kalendarzowy, spółka sporządza sprawozdanie finansowe ze swojej działalności. Sprawozdanie to musi być prezentowane w określonej formie, a składa się na nie rachunek zysków i strat, bilans oraz informacja dodatkowa. Samodzielne prowadzenie takiej księgowości wymaga znajomości wielu regulacji prawnych dotyczących sprawozdawczości finansowej. Także śledzenia na bieżąco wszystkich zmian jakie zachodzą w tych przepisach. Ponadto, dla prawidłowej interpretacji niektórych zdarzeń gospodarczych, niezbędne jest poznanie wykładni prawa w ślad za decyzjami urzędów i izb skarbowych oraz sądów.

Biuro księgowe jako partner w biznesie

Wydaje się więc oczywiste, że usługi księgowe dla spółki z o.o. najlepiej poprowadzi biuro rachunkowe, które jest wyspecjalizowane w tego typu działalności. Skorzystanie z fachowej wiedzy osób, które znają obowiązujące przepisy oraz potrafią zastosować je w praktyce pozwala, aby kierujący spółką skoncentrowali się wyłącznie na realizacji zadań swojego przedsiębiorstwa. Nie będą także nie tracili czasu na zagadnienia na których znać się nie muszą. Dodatkowo, księgowość online, jako nowoczesna forma relacji pomiędzy spółką, a jej biurem księgowym, przyspiesza przepływ dokumentacji księgowej. Daje to obu stronom komfort współpracy i poprawia jej efektywność. Biuro księgowe jest także właściwym partnerem i doradcą w kwestiach zmian własnościowych, a szczególnie gdy następuje przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę. Profesjonalne i sprawne przeprowadzenie tego procesu, pozwala na dużą oszczędność czasu przedsiębiorcy i ograniczenie do minimum jego własnego zaangażowania.