księgowość Poznań

Nowoczesna księgowość Poznań

Nie tylko rozwój nowych technologii, lecz także zwykła gospodarność przemawiają, za poszukiwaniem nowych form współpracy w zakresie prowadzenia dokumentacji podatkowej. Nowoczesna księgowość Poznań wykracza już poza ramy klasycznych rozwiązań. Współczesny przedsiębiorca często nie jest zainteresowany koniecznością stałych wizyt w biurze celem choćby dostarczenia stosownych dokumentów. Przy odpowiednim zabezpieczeniu systemów prężnie rozwija się księgowość online, przy czy nie ma tu znaczenia status prawny firmy. Księgowość spółki z o.o. jak i podatkowa księga przychodów i rozchodów z powodzeniem mogą być prowadzone w sieci. W tej sytuacji nie ma większego znaczenia adres prowadzenia działalności w stosunku do miejsca, w którym zlokalizowane jest biuro rachunkowe. Ma to ogromne znaczenie dla firm umiejscowionych w małych miejscowościach, pozbawionych do tej pory szerokiego dostępu do usługi księgowej, jaką może zapewnić jedynie profesjonalne biuro księgowe.

Ochrona danych

Trwają prace nad dostosowaniem prawa do nowej rzeczywistości. Jednak już obecnie pojawiają się najnowsze rozwiązania techniczne umożliwiające przesyłanie w sposób bezpieczny dokumentacji księgowej bezpośrednio do biura. Chodzi tu o odpowiednie szyfrowanie przekazywanych danych oraz uniemożliwienie dostępu do używanego sprzętu osobom postronnym. Obecna technologia umożliwia bez jakiegokolwiek trudu pracę na zdjęciach, skanach czy choćby gotowych bazach danych. Księgowość spółki z o.o. w formie pliku może być przekazana do uprawnionego urządzenia odbiorcy i tam poddana obróbce rachunkowej bez konieczności osobistego kontaktu. W ten sam sposób drogą zwrotną klient biura otrzyma pełną informację na temat zobowiązań, należności itp. Obecnie niekwestionowany prymat w tego typu rozwiązaniach zdaje się dzierżyć biuro rachunkowe Poznań. W tej sytuacji postępująca cyfryzacja szeroko rozumianych usług doradztwa podatkowego wydaje się jedyną alternatywą w przyszłości, ograniczając pracę człowieka do sprawowania funkcji kontrolnych.